3/27/2013

ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ 95 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ 95 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ 95 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών – πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Το Δημοτικού Συμβουλίου Εγκρίνει την πρόσληψη για τους λόγους που αναφέρονται στο εισαγωγικό μέρος για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και για τη ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου