2/06/2013

Επιδοτησεις για αγροτικα προιοντα και ξενοδοχεια

Επιδοτησεις για αγροτικα προιοντα και ξενοδοχεια:

Επιδοτήσεις 60% για παραγωγή αγροτικών προϊόντων τουριστικών καταλυμάτων και ξενοδοχείων 3, 4 και 5 αστέρων ως 40 κλίνες και συνολικού προϋπολογισμού μέχρι 600.000 ευρώ προκηρύχθηκαν χθες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι συγκεκριμένες επιδοτήσεις έχουν στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας. Τα επενδυτικά σχέδια θα υλοποιηθούν στις περιοχές παρέμβασης του Άξονα 3 (ΟΠΑΑΧ) του ΠΑΑ. Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται μεταξύ 35%-60%.  

Ειδικότερα, για τη «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες» (Μέτρο 311), οι επενδυτικές δαπάνες αφορούν, ενδεικτικά, στην ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς τουρισμού, βιοτεχνικών δραστηριοτήτων σε επιλεγμένους κλάδους, καθώς και στη βελτίωση της υποδομής των επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών τους. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έχουν επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Νέοι Γεωργοί, στο πλαίσιο του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών». Το συνολικό κόστος ανά επένδυση ανέρχεται έως 600.000€ για ορισμένες υποδομές και έως 300.000€ για τις υπόλοιπες δράσεις του Μέτρου (ιδρύσεις και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων).

...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου