2/05/2013

Επιδοτηση 24000 ευρω σε νεους επαγγελματιες απο τον ΟΑΕΔ τι θα προβλεπει το προγραμμα

Επιδοτηση 24000 ευρω σε νεους επαγγελματιες απο τον ΟΑΕΔ τι θα προβλεπει το προγραμμα:

Σε λίγες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα επιδότησης σε νέους επαγγελματίες απο τον ΟΑΕΔ ύψους 24000 ευρώ.

Τι θα προβλέπει το πρόγραμμα επιδότησης σε νέους επαγγελματίες από τον ΟΑΕΔ .

Το πρόγραμμα θα δίνει επιδότηση 24000 ευρώ σε νέους ανέργους ηλικίας από 22 έως 64 ετών, άνδρες και γυναίκες, για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Η επιδότηση θα δίνεται για το 100% των δαπανών.  

Προϋποθέσεις για την επιδότηση απο τον ΟΑΕΔ

1.1. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους ή μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.

1.2. Να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρημα­τικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ.

1.3. Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

<div...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου