1/29/2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ VOUCHER ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ


Τα προγράμματα για νέους με επιταγή voucher έχουν στόχο την επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχομένων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. 
Ειδικότερα προγράμματα για νέους διασφαλίζουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας  
Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου